Januari 03, -30 ° Hertsön, Luleå
Bengt överraskas av fotografen i den djupa snön. Ett lager av snö täcker den slumrande trädgården.
Perennerna i vinterdvala väntar på våren. En mur av snö döljer trädgården. (Foto: Bengt Johansson)
<<Tillbaka Vidare>>
  Sid 1 (5)